Buemager- og bueskyttebøger på dansk:

  Forfatter

 Titel

  Alrune, Flemming "Bue og pil for 6000 år siden" 1992, Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter.
  Alrune, Flemming "En langbue fra middelalderen" 1997, Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter.
  Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Gregers "Impala", 1937, Gyldendal.
Dreyer, Carl "Med bue og pil", 1936,Hasselbalch. Bagerst i bogen er afsnittet: "Buemageri" af Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille
  Engelhardt, Conrad "Sønderjyske og Fynske Mosefund", 1863, genoptrykt 1969, Forlaget ZAC.
  Elsner, Hildegard "Et portræt af en tidlig by", Wikinger Museum Haithabu, Wachholtz Verlag, 1992
Hansen E., Sigurd

"Langbuer og pile af træ", 1992, Bogans Forlag.

Høj, Dan "Jernalderens bue og pil - fremstilling og brug", 1992.
Høj, Dan "Bue og pil fra Danmarks sten-, bronze- og jernalder", 1999, Danage Target
Johannessen, Käre "Den skæve pind", 1998, Middelaldercentret.
Krober, Theodora "Ishi", Schultz, 1963.
  Lind, Mogens "Bueskydning", 1928, Gyldendalske boghandel.
  Nielsen, Ole "Skydeforsøg med jernalderens buer", Eksperimentel arkæologi, studier i teknologi og kultur, nr. 1 1991, Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter, Lejre.
  Nielsen, Ole "Undersøgelsen af danske jernalderbuer og -pile", Lag 2, 1991, Kulturlaget.
  Rasmussen, S.P. "Bueskydning", 1948, Gjellerup.
  Schmidt, Erling

"Bue og pil - for børn", 1999.

  Theut, Trine "I lære som viking - arbejdsdage i historisk værksted", 1994, OP.forlaget.
  Wahlqvist, Bertil "Barsk idræt - sport i vikingetiden",1979, Hamlet.

Buemagerbøger og andet buelitteratur på udenlandsk:

  Forfatter

 Titel

Ascham, Roger "Toxophilus", 1545, reprinted by Simon Archery Foundation,1985, Manchester Museum.
Bartlett, Clive & Embleton, Gerry "English Longbowman 1330 - 1515", Warrior series 11, 1997, Osprey military.
Bradbury, Jim "The medieval Archer", 1985, The Boydell Press.
  Duff, James "Bows and arrows". The Macmillan Company, 1927, Genoptrykt af Simon Archery Foundation, The Manchester Museum, 1992.
  Farbragd, Oddmunn "Pilefunn fra Oppdalsfjella", Trondheim 1992, Miscellsnea 5, Det kgl. Norske Vidensskabers Selskab Museet.
Hamm, Jim "Bows and arrows of the native Americans", 1991, Bois d'Arc Press.
Hardy, Robert "Longbow", 1992, Patrick Stephens Limited.
Hunt & Metz "The flat bow", 1936, The Bruce Publiching Compagny.
Hodgkin, Adrian Eliot "The archer's craft", 1951, reprinted 1995 by Llanerch Publichers, Felinfach.
  Paulsen, Harm "Bögen und Pfeile", "Der opferplatz von Nydam", Die funde aus den älteren Grabungen: Nydam-I und Nydam-II, Güde Bemmann und Jan Bemmannn, 1998, Neumünster, Wachholtz Verlag, Neumünster
Paulsen, Harm "Pfeil und Bogen in Haithabu" , "Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu" Bericht 33, Das archäologische Fundmaterial VI, Mit Beitägen von Alfred Geibig und Harm Paulsen, 1999, Wachholtz Verlag Neumünster.
Paulsen Harm & Ulrich Stodiek "Mit dem Pfeil, dem Bogen---" 1996, Isensee Verlag - Oldenburg.
Rausing, Gad  "The bow - some notes on it's origin on development", 1997, Simon Archery Foundation, The Manchester Museum.
  Shane, Adolph "Archery Tackle", 1936, Bois d'Arc Press
  Baker, Tim... "The Traditional Bowyers Bible" nr. 1, (+ nr. 2 og 3) 1992 (+ 1993 og 1994), Bois d'Arc Press.
   
Thompson, Maurice "The witchery of Archery", 1878, reprinted by Martin Archery, 1984, Walla Walla.