Resultater fra 2007

Download billede

Deltagere i 2007

Mænd

Buelaug

Erling Schmidt ULL
Thomas Thygensen  
Peter Unden  
   

Kvinder

Buelaug

Anni Jeppesen ULL
Louise Thygensen  
Sofie Bønding  
   

Juniorer

Buelaug

Christopher N. Bønding  
Søren Johansen  
Erik Wulf  
   
Børn Buelaug
Thorleif Høj Nissen ULL
Holger Ilsøe ULL
Rikke ULL
   
Årets Pil  
Sven Hopp Opinn Skjold
   
Årets mest autentisk klædte bueskytte Buelaug