[Buemageri] [Pilemageri]

Buemageri:

Danske træsorter: Taks, elm, ask, hassel eller røn er velegnede til buer. Stammen skal være lige og helst uden grene eller knaster. Buestammen skal være lidt højere end bueskytten.

Fældning og flækning: Buestammen fældes, og kan flækkes med båndsav eller økse og kiler

Tryk her for at se billedet i stort format.

Skriv oplysninger på buestammen:

1. Stedet, hvor stammen er fældet.

2. Datoer og årstal for fældning

3. Træsort.

4. Buestammens vægt, når den lægges til tørre.

Ved hjælp af disse oplysninger kan buemageren holde styr på sine buestammer. Når buestammens vægt er konstant er den tør/klar til fremstilling.

Tørring: Tag evt. barken af inden tørringen (dog ikke ved taks). Lad buestammen ligge et luftigt sted i 10-20 grader i 3-6 mdr. (taks mindst 2 år). Den sidste måned inden buemageriet, opbevares buestammen liggende i stuetemperatur.

Vigtige buemagertips, som er gode at vide, inden arbejdets start: Tag aldrig træ af stammens/buens forside (lige under barken). Buens 2 ben skal trække symmetrisk. En bue, der er dobbelt så bred, vil være dobbelt så stærk, og en bue dobbelt så tyk, vil være otte gange så stærk. En bue af løvtræ skal være bred og tynd som Holmegårdsbuen. Buen bliver herved mere holdbar og får et bedre kast. En bue af taks skal være smal og tyk. ( D-form )

Buens gennemgående midterlinie markeres: Midterlinien markeres. Bues profil tegnes på buestammen med midterlinien som udgangspunkt, og med en båndkniv kan overflødig træ tages af på buens bug og siderne.

Tryk her for at se billedet i stort format.

Hjælpestreng påsættes: Der laves kærve (huller) til buestrengen. En buestreng, som er for lang, bindes i buens kærve.

Tryk her for at se billedet i stort format.

Tillering: Ved hjælp af en tiller kan man se den kommende bues bøjning.

Tryk her for at se billedet i stort format.

Tryk her for at se billedet i stort format.

Buens trækkraft kan vejes under fremstillingen

Tryk her for at se billedet i stort format.
 
Tryk her for at se billedet i stort format.

En kraft/vej kurve kan tegnes ud fra denne.

Trækkraft i kg
Tryk her for at se billedet i stort format.
Træklængde i cm

Færdiggørelse af buen: Buen må ikke trækkes fuldt ud inden for kort tid, den skal skydes til over flere dage.

Tryk her for at se billedet i stort format.

Bue uden streng, strenget og udspændt.

Buen pudses til slut med sandpapir og gnides ind i linolie.

Pilemageri:

Pileskafter, kalkunfjer, feltspidser, fanepåsætter og andet udstyr kan købes hos en forhandler.

Tryk her for at se billedet i stort format.

Pilens kærv skal ligge vinkelret på pileskaftets årringe.

Tryk her for at se billedet i stort format.

En fanepåsætter er en god hjælp til montering/pålimning af fjer på pileskaftet.

Tryk her for at se billedet i stort format.

En tæt bevikling holder fjerene på plads.

Tryk her for at se billedet i stort format.

Den færdige pil.